Filter
  • Nedetid

    I forbindelse med at vi oppgraderer serverne våre vil vi kunne være utilgjengelig i perioder fredag 31 mai 2012 og frem til 1 juni 2012. Vi skal gjøre alt for å minimalisere dette. Registrering av nye brukere samt oppdatering av egne data (Persondata) vil ikke være tilgjengelig igjen før 1 juni 2012.

     

    FOR MÅLERE!! - Det vil i perioder ikke være mulig å legge inn nye målinger. Stabil tilgang til dette vil være fra 1 juni