Filter
  • Ustabilitet

    I forbindelse med flytting til ny lokasjon og nye servere har vi hatt noen kortere avbrudd i oppetiden i løpet av helgen. Vi regner med at disse innkjøringsproblemene nå er løst og at vi nå får en stabil drift. Vi beklager dersom dette har medført problemer for noen av medlemmene.

  • Driftsforstyrrelser

    Det har vært driftsforstyrrelse i nettverket hos vår driftsoperatør, noe som har medført utilgjengelighet. De lover oss at problemene nå skal være rettet.