Utskrift E-post

KLASSEINNDELING
Kategorier

Båter innenfor forskjellige kategorier: Klubbbåter, Performance og Sportbåter skal i utgangspunktet premieres i adskilte klasser. Videre inndelinger kan skje på bakgrunn av måletallet, med eller uten spinnaker/gennaker, og basert på  CDL verdien (bra for pølsbane) 

Målebrevet viser hvilken kategori båten tilhører. Klubb båter, Performance og Sportbåter kan seile og premieres sammen, under forutsetning av at inndelingen i klasser er slik at båter med vesentlig forskjell i størrelse ikke premieres sammen. Det anbefales at forholdet mellom største og minste måletall i en klasse ikke bør være større enn 10%, f eks 1.00 til 1.11 eller 0,90 til 0,99)


Sammendrag av anbefalinger for klasseinndeling

a) Unngå at største måletall er mer enn 10% større enn minste måletall i en klasse
b) Forsøk å få minst 10 båter i hver klasse
d) Hvis man blander Klubb båter og sportbåter er det viktig at man overholder punkt a) over.
e) Lag ikke "overall" resultatlister.

BEREGNING AV REGATTARESULTATER 
Beregningsmetoder

Korrigert tid i NOR rating-regattaer kan etter  beregnes etter flere metoder:
- Tid-på-tid (ToT)
- Tid-på-distanse (ToD)
- Gunderstart basert på tid-på-distanse
Tid-på-tid er standard beregningsmetode for regattaresultater, hvis ikke spesielle
forhold tilsier at andre metoder bør foretrekkes, men regattaledelsen kan selv velge
den metode som passer best til deres deltagere og forholdene på banen. Er det ventet mye vindhull så er det lurt med ToD.
Korrigert tid beregnes i hele sekunder. Hvis to båter får samme tid deler de plasseringen.

Tid på tid

Måletallet forutsettes å være proporsjonalt med båtens gjennomsnitts hastighet rundt en
bane. En båt med dobbelt så høyt måletall i forhold til en annen båt, forventes altså å seile
dobbelt så fort, d v s bruke halve tiden, sammenlignet med den andre båten. 

Tid på distanse:

Ved tid-på-distanse forutsettes at måletallet forteller hvilken gjennomsnitts hastighet
(s/nm) en båt forventes å oppnå i en gitt vindstyrke. Fra denne
hastighet kan man beregne den tid som båten forventes å bruke på en gitt distanse.
Deretter sammenligner man båtens seilte tid med den forventede tiden, ved å trekke den
forventede tiden fra den seilte.

Gundermetoden:

Gundermetoden er en regattaform der alle andre båter enn den med lavest måletall starter
forsinket etter en tid-på-distanse-beregning. Alle båter får da samme forventede
målgangstid. Resultatlisten blir identisk med rekkefølgen i mål. Man får da umiddelbart vite
sin plassering, og det bli strid mellom båter istedenfor mot klokken, når man nærmer seg
mål. Det beste er å benytte tretalls systemet og lage tre tabeller for lite, mellom og mye vind. Et regneark for beregning av starttider kan fås fra NOR-rating.

PROGRAM FOR RESULTATBEREGNING

Sail Race System

Sail Race System er et online webasert påmeldings og resultatprogram som leveres av Norsk Maritimt Forlag. Funger godt for NOR-rating og henter måledata rett fra NOR-rating. For båter med seilnummer under 1000 må måletall legges inn manuelt. 
Har kun mulighet for NOR-rating med uten spinnaker og Shorthanded.

Manage2Sail

Manage2Sail er et online webasert påmeldings og resultatprogram som leveres av Swiss Timing. Lisens kan fås hos KNS.  Funger godt for NOR-rating og henter måledata rett fra ORC og kan håndtere all type Scoring som er mulig for ORC/NOR-rating. Er outstanding på funksjonalitet (2016).

Sailwave

Sailwave er et program for regattaadministrasjon som kan lastes ned fra weben.
NOR-rating har avtalt med produsenten av Sailwave at programmet skal kunne importere
filer med målebrev. 

Andre programmer

Altura - gratis program som lastes ned (må spørre om nøkkel). Er opprinnelig laget for ORC men hånderer dermed også NOR-rating uten problemer. Målebrev lastes inn fra RMS filene som ligger på ORC.org
 

 

 

Treff: 25643