Utskrift E-post

For å kontrollere LYS tall og om en båt har gyldig målebrev eller ikke, har en flere muligheter.

  1. En kan søke opp en bestemt båt under Båtdata fanen.
  2. En kan hente listen over alle gyldige målebrev (inkl. S.H) fra menyen til venstre
  3. En kan elektronisk verifisere LYS tall direkte fra regattaprogrammet. Du kan lese mer om dette i dokumentet som du finner
Treff: 10781