NOR Rating info

Org. Dokumenter

Endring av LYS-systemet- forberedende arbeider

Utskrift E-post

Vedlagt ligger en presentasjon som gjennomgår forarbeidet foran det ekstraordinære årsmøtet i NORLYS den 12. desember. Klikk på bildet for å åpne presentasjonen i PDF-format.

I denne artikkelen er lenke til alle relevante doumenter til årsmøtet.

Norlys presentasjon for ekstraordinært årsmøte desember 2012

 

Her er lenke til ny lovtekst for NORLYS  til behandling på ekstraordinært årsmøte. Word-dokumentet viser alle endringer, mens dokumentet i PDF format viser forslaget til ny lovtekst.

Forslag til nye lover med endringene uthevet  (word-format)

Forslag til nye lover (PDF-format)

 

Styret foreslår en endring av budsjettet for å dekke utgifter i forbindelse med endrin av LYS systemet.

Last ned forslaget her

 

Treff: 2615