NOR Rating info

Nyttige lenker

Stormøte om NOR Rating i Bergen - stor interesse og mange spørsmål

Utskrift E-post

Mellom 60 og 70 seilere var samlet til stormøte i regi av Bergens Seilforening i samarbeid med Hordaland Seilkrets og Nor Rating.  En engasjert Thomas Nilsson foredro om NOR Rating. Et panel bestående av Endre Steinbru fra styret i NOR Rating, Hermod Opstvedt, leder i NSFs tekniske komite og Yngve Thuen som er leder for T&H utvalget i Hordaland Seilkrets svarte på spørsmål. Her er noen av spørsmål og svar etter møtet

Disse blir lagt til i FAQ-en: 1:

Båter som fører genakker i CL kan ikke ha spinnakerbom ombord uten at denne blir regnet med i ratingen. Kan en slik båt allikevel bruke bommen som spristake for å spri en fokk?

NEI- spinnakerbom er ikke tillatt om bord hvis ikke den er ført på sertifikatet. Da får man rating som om man fører asymetrisk på bom hvis man gjør det. Jfr. ORC Rule 206.4 Dette gir høyere rating.

2: Det viser seg at mastens trimbarhet spiller stor rolle for ratingen. Slike ting som et justerbart babystag har betydning. Hvordan hanterer vi det i NOR Rating?

ORC regelen inneholder bestemmelser om babystag, strut, antall lensetakler etc. De viktigste tingene, slik som lensetakler blir tatt med i vurdering når ratingen avgjøres. Beregning av strut, babystag etc. er ikke med i 2013.

3: Mange seil mangler 7/8 mål i storseilet. Det blir ofte satt en default verdi som gir et større areal. Reflekterer ORC-seiltegningen de reelle målene?

Ja, tegningen i ORC sail service viser seilet som er beregnet. 7/8 mål er viktig å ta med fordi hvis de ikke er lagt inn vil systemet legge inn en verdi som ofte beregner litt for stort areal i toppen av seilet. Breddemål er viktig også i alle forseil fordi mens man før beregnet arealet i en genoa utfra to mål bruker systemet nå breddemål i tillegg. Derfor kan man også for forseil få et litt for stort areal beregnet om man ikke måler alle punktene.

4: Mannskapsvekt har stor betydning for farta på en båt. Er all mannskapsvekt i dag beregnet, eller har man mulighet til å deklarerer mannskapsvekt. Hvordan skal i så fall det kontrolleres?

NOR Rating har satt alle mannskapsvekter på default i beregningen og sagt at det ikke er en del av NOR.rating målebrevet. M.a.o. er dette fritt. Mannskapsvekten beregnes som en funksjon av seillengden.

5: Har vi startet med å gi mulighet for å lage separat målebrev for shorthandedseilere som vil ha redusert seilareal på shorthand-målebrevet sitt?

Vi arbeider med en liste over båter som har bedt om slike brev. Vii jobber med å få lagt dem inn i systemet. Slik systemet er må disse båtene ha en separat ORC profil, dette er det normalt ikke anledning til i ORC.

6: Hvordan beregnes arealet av et rullestorseil. Seilet har jo forliket langt inne i masta, mens et tradisjonelt seil sitter på sleider litt bak. tar vi hensyn til det?

Båter med rullemast har et høyere tyngdepunkt og dermed dårligere stabilitet. De har også mindre brukbart seilareale. Disse faktorene tas hensyn til i beregningen av effekten av rullestorseilet.

Treff: 12253
Laster nyheter...