NOR Rating info

Nyttige lenker

Årsmøte NOR Rating 19. mars

Utskrift E-post

NOR Rating årsmøte 2014 avholdes 19. mars 2014 klokken 18:00

Møtet holdes i Bjørvika konferansesenter ved Oslo S. Representanter fra seilforeninger (flåtekapteiner) kan få 50% støtte til reise etter søknad.

 

Agenda:

1. Godkjenning av innkalling
2. Valg av dirigent
3. Valg av to til å undertegne protokollen
4. Årsberetning
5. Regnskap
6. Innkomne forslag
7. Fastsettelse av priser for medlemskap og Nor Rating-avgift 2015
8. Vedta budsjett og handlingsplan
9. Valg av:

a. Styreleder
b. 1 styremedlem
c. Kontrollkomite/revisorer (2)
d. Valgkomite (2)
e. Representant til overordnede idrettsmyndigheters møter, eller gi styret fullmakt til å gjøre slik utnevning

10. Informasjon om endringer i NOR Rating og ORC regler for 2014

 

Årsmøtepapirer:

Agenda_årsmøtet_2014

Veibeskrivelse

Budsjett_og_handlingsplan_2014

Rapport_kontrollkomiteen_2014

NORLYS_Årsmelding_2013

icon Fastsettelse_av_kontingent_2015 (44.77 kB 2014-03-12 08:39:16)

Norlys_aarsregnskap_2013

Treff: 11212
Laster nyheter...