NOR Rating info

Nyttige lenker

Priser på NOR Rating målebrev for 2016

Utskrift E-post

Målebrev for 2016 vil være tilgjengelig i mars, og prisen for ordinært målebrev vil være 450.- ved betaling før 1. mai.

Avgiften til målebrev dekker de nødvendige kostnadene (selvkost)  til kjøp av beregninger fra ORC, drift av database og service til medlemmene.  En stor andel av kostnadene er knyttet til kjøp av beregninger i Euro fra ORC. Dette utgjør med dagens valutakurser ca 50 kroner og medfører at avgiftene må økes tilsvarende. 

De nye satsene for 2016 blir:

Målebrev betalt før 1. mai: 450.-

Målebrev betalt etter 1. mai: 550.-

Revisjon/ fornyelse av målebrev i sesongen: 350.-

Forenklet målebrev/ sertifikat:    350.-

Første gangs medlem: Gratis

Treff: 9178
Laster nyheter...