NOR Rating info

Nyttige lenker

Nærmere NOR Rating og NORC sammenslåing

Utskrift E-post

I 2016 blir et år med tettere samarbeid mellom NOR Rating (NORR) og Norwegian Offshore Racing Club (NORC). Målet er at dette skal danne grunnlaget for en sammenslåing av de to i 2017.
 
I 2016 skal de to klubbene sammen legge vekt på å:
 
1. Formalisere en ny klasse struktur.  En ny og felles klasseklubb skal være en felles ressurs- og kompetansepool for all respitt og storbåtseiling i Norge
 
2. Informasjon og kommunikasjon med medlemmene via Web/Facebook/Seilmagasinet og direktemail.
 
3. Sette ned arbeidsgrupper som kan jobbe med fokus på rekruttering, breddeseiling, teknisk (målebrev/administrasjon) og de som ønsker å satse på det høyeste nivået ORCi, både nasjonalt og internasjonalt
 

Planen er å opprette en ny arbeidsgruppe under en felles klasseklubb som ivaretar de oppgavene NORC har i dag. Det må legges til rette for de seilerne som ønsker å satse  får en representant i styret i NOR Rating.
I 2016 skal det arrangeres en norsk ranking som vi tidligere har gjort i NORC
Det er også ønske om å ha mer fokus på shorthanded og de som i dag seiler under NOR Rating og som ønsker å ta sin seiling videre.

Det er viktig at en felles klasseklubben sikrer at læring fra eksisterende arrangementer blir tatt vare på og videreutviklet.  
En samlet klasseklubb vil lette oversikten over kompetanse på storbåtseiling, både når det gjelder regler, målebrev og når det gjelder seiling og båthåndtering.
 
I samarbeid med NSF skal en felles klasse klasseklubb søke å bidra til å opprette kurstilbud  og seminarer som dekker hele landet. Klasseklubben skal samle  informasjon om kurstilbud både i Norge og internasjonalt, og sikre at dette kommer klubbene til gode. En videre utvikling er imidlertid avhengig av det melder seg tilstrekkelig med frivillige seilere og arrangører til å delta i styret, arbeidsgrupper, kompetansefora og arrangementer. Grunnlaget for dette vil være avhengig av en god og sunn økonomi i klasseklubben.
 
 

Treff: 5908
Laster nyheter...