NOR Rating info

Org. Dokumenter

Årsmøte 2016 referat

Utskrift E-post

På årsmøtet ble det vedtatt å slå sammen NORC og NOR Rating. Sverre Ellingsen ble gjenvalgt som leder i NOR rating, Thomas Nilsson ble valgt inn i styret. Stig Gard Paulsen ble gjenvalgt som styremedlem.

 

Les hele referatet her....

icon referat_norrating_2016 (179.41 kB 2016-12-06 20:52:28)

Treff: 1460