NOR Rating info

Nyttige lenker

Skjøting av spinnaker

Utskrift E-post

Bruk av spinnakerbom  ved seiling med assymetrisk spinnakker  er alltid gjenstand for diskusjon, og derfor presiseres:

Båten må ha målt og notert spinnakerbommen i målebrevet

Spinnakerbommen må settes slik at den går til halsbarmen på seilet, og på en slik måte at spinnakeren skjøtes på samme side som storseilet.

Under jibbing er det tillatt å avvike fra disse reglene.

Forseil kan skjøtes til bom i henhold til kappseilingsreglenes 50.3 (c)

Treff: 8599
Laster nyheter...