NOR Rating info

Org. Dokumenter

NOR Rating 2018

Utskrift E-post

Det har kommet til noen mindre endringer i NOR Rating.

Endringene er beskrevet her:

icon Nytt_om_NOR_Rating_klasseregler_for_2018_(2) (461.86 kB 2018-02-15 20:05:01)

 

Her er en enkel sikkerhetsforskrift:

icon NOR_Rating_-_Enkel_sikkerhetsforskrift (446.1 kB 2018-02-15 20:03:04)

 

Her er klassereglene:

icon NOR_Rating_Klasseregler_2018__11.2.2018-ren (714.75 kB 2018-02-15 20:00:30)

 

Måleveiledningen finnes her:

icon NOR_Rating_Måleveiledning_2018__v.11.03.2018 (1.91 MB 2018-03-15 17:37:29)

Treff: 3263