Utskrift E-post

NOR Rating har en side i Seilmagasinet. Her er lenker til artiklene vi har skrevet på klubbsidene. Ved å trykke på lenkene får du opp klubbsiden i pdf-format. 

 

Les mer: Artikler i Seilmagasinet

Treff: 2128

 Utskrift E-post

Spørsmål og svar om

NOR Rating

Her er svar på en del spørsmål som ofte stilles. Ta gjerne kontakt med NOR Rating via Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den. eller på facebook hvis noe er uklart.

 

Spørsmål

Svar

Beregne måltall

Hvordan beregnes måltall i NOR Rating?

 

Måltallet i NOR Rating  (tidligere LYS-tallet), beregnes på bakgrunn av mål på båten. Et dataprogram, ORC VPP, (Velocity Prediction Programme), beregner båtens fartspotensial ved forskjellige vindvinkler og vindstyrker ut fra foreliggende mål på seil, rigg, skrog, kjøl mm. Måltallet fremkommer som et vektet gjennomsnitt av fartspotensialet ved ulike vindforhold.

Skrogfilen er et datasett som beskriver båtens skrog og regnes som en del av samlingen av båtmål. Seilmålene er gjerne registrert av en autorisert måler, eller de kan være basert på et standard seilsett for båten.  

Se også "Vekting av vindforhold" nedenfor. 

Endre seil

Hvordan går jeg fram for å forandre seil-konfigurasjonen i målebrevet?

Logg deg inn på NOR Rating, "Mine båtdata / Vis seil" og sett de ønskede seilene aktive. (Alle seil som skal brukes i en regatta skal være satt aktive.) Dersom seilene du ønsker å bruke er mindre enn de som allerede er aktive og ligger til grunn for målebrevet, trenger du ikke foreta deg noe mer. Men måltallet blir da uendret. Ønsker du derimot å aktivere et seil som er større enn det største aktive i samme kategori, må måltallet økes. Det er alltid det største aktive seilet i hver kategori som ligger til grunn for måltallet. 

Skal måltallet endres ved en økning eller minking av det største seilet i noen kategori, skriver du en mail til NOR Rating Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.. Beskriv endringen og be om en ny beregning. Det må betales for nytt målebrev. Du kan foreta prøveberegning vha. ORCs Sailor Services. 

GPH i ORC

Hvordan er sammenhengen mellom GPH måltallet i et ORC målebrev og NOR Rating måltallet? Skal ikke det være likt?

Disse tallene er beregnet på to forskjellige måter. GPH beregningen er basert på seiling på en en sirkelbane med mellomvind. NOR Rating er beregnet over et større vindregister og en annen kombinasjon av vindvinkler (Se: "Vekting av vindforhold") . Tallene kan ikke sammenlignes, og vil for noen båter utgjøre en feil tilsvarende 30 sekunder pr nautisk mil.

Korrigert tid

Hvordan bruker arrangørene NOR Rating måltallet?

Resultatene beregnes ved "Tid på tid" dvs.

Seilt tid * NOR Rating måltall = Korrigert tid.

Muligheten er også lagt til rette for arrangement med Tretall-system, der måltallet som anvendes avhenger av vindstyrken. Arrangøren vil i så fall opplyse om dette. 

Gammelt måltall 

Kan jeg bruke fjorårets måltall f.eks. i klubbregattaer?

Nei. ORC VPP-formelen revideres hvert år, slik at alle måltall kan endres fra et år til et annet. Derfor blir det feil hvis man ikke bruker oppdaterte tall for å sammenligne båter.

Offshore Single Number

Et ORC målebrev inneholder mange tall. Hvordan kan jeg vite hvilket tall som brukes?

Måltallet i NOR Rating målebrevet er ORC-OSN (Offshore Single Number). Dette er Offshore (Coastal/long distance) "Time On Time"-tallet som står i OCR målebrevet. 

Fra LYS til NOR Rating

Hvordan endret konkurranseforholdet seg mellom båtene da det gamle LYS-systemet ble forlatt og NOR Rating ble tatt i bruk ?

Noen båter kom dårligere ut, noen bedre. Men totalt sett ble det ikke dramatiske endringer i konkurranseforholdene. NOR Rating er mer objektivt, mer gjennomsiktig og mer rettferdig enn det gamle LYS.  

Vekting av vindforhold

Mange nye skrogformer er laget for å plane på slør og lens når det blåser en del mer. Blir dette tatt hensyn til i NOR Rating?

NOR Rating er i utgangspunktet et "single-tall system", dvs. at hver båt får tildelt ett  måltall som benyttes under alle forhold. Måltallet er OSN (Offshore Single Number) som ORC VPP bergener. Tallet er basert på et snitt av fartspotensialet  for seks ulike vindvinkler under tre ulike vinstyrker fra 8-16 knop under offshore forhold. Vektingen er er gitt i tabellen nedenfor. Det er lagt vekt på kryss(40%) og lens(40%) i mindre vind, mer vekt på slør og seiling på rommere kurser i høyere vindhastigheter. På denne måten skal noe av effekten av planing bli tatt hensyn til i modellen. Men et single- tall system kan aldri bli rettferdig under alle forhold. Størst vansker blir det når båtene har veldig ulike egenskaper. Noen båter vil være gode lettvindsbåter andre er gode hardværsbåter, noen er gode på kryss, andre på slør og lens.

Tabellen viser modellen for beregning av OSN,  altså NOR Rating måltallet, med vektingen av ulike vindvinkler under ulike vindstyrker.

 

 

Sann vind (knop)

8 12 16
Vekt 0,25 0,50 0,25
       
Kryss VMG 40% 30% 20%
60 grader 5% 15% 20%
90 grader 5% 10% 15%
120 grader 5% 15% 20%
150 grader 5% 15% 15%
Lens VMG 40% 15% 10%

 

 

NOR Rating har også lagt til rette for bruk av "Tre-tall system" for lett, middels og sterk vind  for foreninger som vil bruke dette ved baneseilas under stabile vindforhold. 

 

Gyldige mål

Hvilke data på seil og rigg benyttes ved beregning av måltallet?

Målebrevet angir data som ligger til grunn for beregning av måltallet. Det kan benyttes større seil enn hva som er vanlig standard for båttypen, men disse seilene må i så fall være målt av autorisert måler og registrert. Dersom det under en regatta benyttes seil som har større mål enn de registrerte, har båten ikke riktig målebrev og kan diskvalifiseres.

 

Endre vekt

Vekten på min båt er feil. Hva skal jeg gjøre?

NOR Rating benytter konstruktørens data eller søsterbåters flytestilling dersom båten ikke veies ved målingen av båten. Vekten har i seg selv begrenset effekt. Test av å øke vekten på en Elan 350 med 200 kg (ca 5%) medførte en endring i måltallet på ca 0,005. Viktigere enn vekten er flytepunktet, og for å beregne dette må båtens flytestilling måles. Dette er en omstendelig prosess og gjøres med tom båt, uten seil. "Gevinsten" kan være en justering av noen tusendeler på måltallet for hver 100 kg.

Lovlig antall seil

Er det begrensning på antall seil som kan være om bord under en regatta?

Ja, det er avhengig av fartspotensialet til båten. Begrensningene er gitt av ORC og er angitt i målebrevet.

 

Lovlig mannskapsvekt

Er det begrensninger på mannskap under regatta?

For klassebåter gjelder klassereglene. For andre båter er det en vektbegrensning som står i NOR Rating målebrevet. 

Avvik fra standard båt

Roret på båten avviker fra standard ror. Hvilken betydning har det for måltallet?

 

Det må noteres, men i praksis vil det få liten eller ingen konsekvens. Hvis man ikke har en standard båt skal dette oppgis til måler og legges inn i båtdata.

 

Aktivere seil før regatta

Er det mulig å aktivere/deaktivere seil og dermed oppnå at måltallet endres fra regatta til regatta?

Seil kan aktiveres og deaktiveres fra regatta til regatta, men ikke slik at måltallet påvirkes. Hvis man ønsker å endre størrelsen på seilene eller endre seilkonfigurasjonen med måltallsendring som hensikt, må det løses nytt målebrev for dette. 

Største tillatte seil

Hva er maks størrelse på seil om bord?

Det er ingen begrensing på størrelsen på seilene, så lenge de største seilene i hver kategori er registrert og lagt til grunn for beregning av måltallet. Det betyr at største seil som du vil bruke på båten må være aktivert før du betaler for målebrevet ditt.

Men begrensningsmerkene som markerer riggdimensjonene P, E og IG må respekteres.

ORCi målebrev

Får jeg et ORC-målebrev når jeg løser målebrev i NOR Rating?

Du får ikke et ORC-international målebrev. Du får heller ikke et ORC-club målebrev, men nærmest en norsk oversetting av dette. NOR Rating målebrevet er beregnet med det samme ORC VPP beregningsvektøyet som benyttes for ORCi og ORC-club. Det er bare inngangsdataene som er forenklet i NOR Rating. Vanligvis benyttes bare OSN-tallet (Offshore Single Number) fra ORC VPP-beregningen som måltall i NOR Rating.

Fornye båtmål

Er det nødvendig å registrere nye båt-data fra år til år ?

Nei, så lenge det ikke foretas endringer i skrog, rigg ol. Men båteier må passe på at de seil som skal benyttes er aktivert før nytt målebrev løses. NOR Rating vil forsøke å gi beskjed på mail dersom det oppstår usikkerhet.

 

Endre seil i sesongen

Kan jeg registrere eller aktivere et nytt seil når jeg allerede har løst målebrev for året ?

 Ja. Men dersom du ønsker å aktivere et større seil enn hva målebrevet angir som største seil i noen kategori, må du løse et nytt målebrev og betale på nytt.

 

Breddemål i seil

Hva betyr forseil med "positiv kappe"? Bør jeg be seilmakeren legge inn breddemålene på forseilene mine?

At et seil har en "positiv kappe" betyr at seilets akterlik beskriver en positiv (konveks) bue. Dersom du har gamle seil uten slik bue, behøver du ikke få disse seilene målt i bredden. For alle nye seil fra og med 2015 skal alle breddemål registreres. 

Måle fokk

Hvordan skal en fokk måles?

Gamle seil med positiv kappe må være målt med breddemål. Alle nye seil f.o.m. 2015 skal måles med alle breddemål. 

Måltall for standard båt

Er det etablert "sertifikat" for standardbåter?

Standardbåt får samme måltall som raskeste båt av typen. Dette medfører at båttypens standard måltall vil være det samme som for en båt med dypeste blykjøl, største standard seil, rod rigg og eventuelt karbonmast hvis båten leveres med dette som standard fra leverandøren.

 

 

Avvik fra standard båt

Hvordan behandles avvik fra standard båt ?

I NOR Rating, som benytter  ORC VPP, beregnes effekten av avviket.

Dette betyr at ved bruk av for eksempel en lengre spinnakerbom eller større seilareal enn hva som er standard for båten, vil den reelle effekten bli beregnet, såfremt avviket er riktig innrapportert. 

Like båter, ulike måltall 

Hvordan kan like båter få forskjellig måltall?

Helt identiske båter skal ha samme måltall. Båter med forskjellig vekt, seilareal og utstyr vil ha forskjellig fartspotensiale. Dette vil bli reflektert i måltallet.

Avvik i rigg

Hvordan settes måltallet til en båt som seiler med annen rigg enn standard?

 

Slike båter må være målt av en sertifisert måler. De data som er målt, registrert og fremgår av målebrevet, blir lagt til grunn for beregningene og vil automatisk gi et uttrykk for fartspotensialet, dvs. beregnet NOR Rating.

 

Avvik i kjøl

Hvordan behandler man ellers like båter med ulik kjøl?

 

Avvik fra standard må rapporteres. Variasjoner i kjølvekt og utforming inngår i beregningene av måltall, bl.a. som følge av ulik rettende moment.

 

Mangelfulle båtdata

Hvordan kan NOR Rating beregne måltallet dersom båten ikke er godt nok beskrevet eller skrogfilene mangler?

 

Hvis skrogfilen mangler vil en skrogfil til sammenlignbare båter benyttes. Det foreligger pt. ca 4 000 skrogfiler, slik at det som regel alltid finnes en sammenlignbar båt som grunnlag for en beregning.

 

 

 

Måler - kompetanse

Hva gjøres for at målerne har full kjennskap til NOR Rating og hvordan måling skal foretas. 

Målerne autoriseres av NSF på bakgrunn av kursing. Måleveiledningen er omfattende og blir revidert og publisert med nødvendige opplysninger ved endringer. Det tas sikte på at eventuelle revisjoner foreligger før 1. april hvert år. 

Måler sertifisering

Må målere fornye sin sertifisering etter en periode?

Nei, det er ikke krav om fornying. Men målerne må holde seg oppdatert på måleveiledningen. 

Bruk av statistikk

Hva og hvor stort er det statistiske grunnlagsmaterialet for bestemmelse av måltall på norske båter?

 

ORC VPP system er basert på fysiske lover, modell-målinger og matematiske  modeller for å beregne fartspotensialet og måltallet. Som følge av dette er ikke et statistisk materiale fra regattaer relevant slik det er i et empirisk basert målesystem. Men statistikk kan være nyttig i vurderingen av hvor godt målesystemet fungerer. 

 

Ved uklarheter

Hva kan foreningene gjøre for at bruken av NOR Rating skal være så smidig som mulig?

 

De bør kontakte NOR Rating dersom det er uklarheter så tidlig som mulig. Svarene vil danne grunnlag for å forbedre "Aktuelle spørsmål" som blir lagt ut på hjemmesiden.

 

Asymmetrisk spinnaker og bom

Jeg ønsker å bruke assymetrisk spinaker (genaker) i kombinasjon med spinnakerbom. Vil dette påvirke måltallet?

Denne kombinasjonen gir en høyere rating enn bare asymmetrisk spinnaker uten bom. Dersom du ikke skal seile regatta med assymetrisk spinakker på bom, bør du deaktivere bommen (eller genakeren) slik at den ikke teller med. Snakk med en måler, eller kontakt NOR Rating hvis du vil rette på dette for din båt.

 

Gennaker og spristake

Kan jeg bruke spinnakerbom som spristake selv om jeg har gennaker i senterlinjen?

Hvis du har valgt spinnakerbom bort i målebrevet skal den ikke være ombord.

Behov for nye seil

Vil bruken av NOR Rating føre til at vi må sy seil som er større enn gamle standard mål for å vinne regattaer?

Nei, i prinsippet ikke. NOR Rating tar hensyn til størrelsen på seilene, så sant de er riktig registrert. Regneprogrammet beregner effekten av det enkelte seil. Større seil gir større fart og dermed høyere måltall.

Code Zero

Er Code 0 seil godkjent i NOR Rating

Ja, NOR Rating er i stand til å beregne måltall med utgangspunkt i alle typer forseil og spinnakere. Men definisjonen av hva som er staget forseil, flyvende forseil, asymmetrisk og symmetrisk spinnaker må følges. 

Måltall = 1,000

Hvor rask er en båt som har måltall 1,000 i NOR Rating?

Dette er en båt som seiler en nautisk mil på 600 sekunder, dvs. gjennomsnitt  6 knop  på en gitt bane med fra 8-16 knops vind og varierende vindvinkel.

 

GPH

På et ORC målebrev er det mange tall. Er det mulig at bruk av kun ett av disse tallene blir rettferdig for alle forhold? Hvorfor kan vi ikke bruke GPH-tallet?

GPH tallet er retningsgivende for hastigheten til en båt. Tallet beregner snittet av antall sekunder båten skal bruke for å seile en nautisk mil på sirkelbane ved 8 og 12 knops vind. ORC har beregnet en annet tall, OSN, Offshore Single Number, og mener at dette tallet er riktigere å anvende, slik vi gjør bruk av NOR Rating måltallet i Norge. 

Hvorfor NOR Rating 

Hvorfor ble LYS-systemet byttet ut med NOR Rating?

På grunn av hurtig utskifting av båtmodeller og få båter av den enkelte modellen, har det vært vanskelig å lage god statistikk. Moderne VPP systemer beregner båters fartspotensial på grunn av seilarealet, skrog, kjøl, vekt, mm. Disse beregningsmodellene er svært nøyaktige og gir et rettferdig utrykk for båtens fartspotensiale under en rekke forhold. ORC har et stort internasjonalt erfaringsmateriale i grunnlaget og beregningsmetoden regnes som det fremste av denne typen.

 

 

Fra SRS til NOR Rating

Om jag som svensk redan har ett SRS på min båt - vad behöver jag göra?

Om det inte er några ändringar (i.e. större mått) på segel eller annat, så skal du enbart betala för mätbrevet om du inte också har ett SRS mätbrev. Om du har betalat för SRS mätbrev behöver du enbart skicka ditt nya SRS mätbrev til  Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den. så uppdaterar NOR Rating ”betaling” för det norska mätbrevet.

Anvenda større segel

Om jag vill uppdatera min segelgarderob/segelmått, hur gör jag det?

 På mätbrevet vil enbart maxmått ingå så om dina nye segel är mindre behöver du inte göra något. Om du vil använda mindre segel eller har nya större segel måste NOR Rating databas uppdateras och nytt mätbrev utfärdas.

 

Fra SRS til NOR Rating

Om jag har SRS-mätbrev men inte har seglat NOR Rating eller LYS tidigare, hur går jag tillväga?

 Skicka ditt SRS mätbrev til  Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den. så fixar vi det.

Short handed
 
Hvordan er ordningen for short hand (SH) målebrev ?
 
For de som bruker samme seilkonfigurasjon mellom SH og seiling med fullt mannskap, så står spesial-maltallet for SH på målebrevet. Dette måltallet benyttes ved SH segling. Det er da beregnet med en mannskapsvekt på 160kg. Du trenger altså ikke et eget SH målebrev. 
 
Det er litt mer kinkig for de som bruker en annen seilkonfigurasjon når de seiler shorthanded. Det må etableres en "båt" til med samme seilnummer, men med annen konfigurasjon. Det er viktig å oppdatere seilinformasjonen under båtinformasjon i NOR Rating-databasen. Det kan så utstedes et eget SH målebrev. Bestilling av SH-sertifikat må skje samtidig med bestilling av det vanlige målebrevet. 
 

Puter om vinteren

Kan man ta ut puter fra båten i viterhalvåret uten at det påvirker målebrevet?

Ja. I vinterhalvåret kan båten seiles uten puter selv om det står i NOR Rating sertifikatet at båten sak være fullt utrustet med bl.a. puter.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Treff: 22541