NOR Rating info

Org. Dokumenter

Dokumenter for årsmøtet i NOR Rating 2018

 Utskrift E-post

ÅRSMØTET FOR NOR RATING AVHOLDES 21. NOVEMBER 2018 KLOKKEN 18:00 I BJØRVIKA KONFERANSESENTER

Her vil du finne relevante dokumenter for årsmøtet 2018.

Her er kart som viser adressen til møtelokalet:

Bjørvika Konferansesenter

 

Les mer: Dokumenter for årsmøtet i NOR Rating 2018

Treff: 508

ÅRSMØTE (2-årlig) NOR Rating 21. november 2018

 Utskrift E-post

Det kalles inn til årsmøte for NOR Rating 21. november 2018.

Saker som ønskes behandlet på årsmøtet sendes styret senest tre uker før møtet. Endelig saksliste og

dokumentasjon for saker som skal behandles på årsmøtet publiseres på samme måte som

årsmøteinnkallingen og vil foreligge senest en uke før årsmøtet. Lovendringer kan bare foretas på ordinært eller ekstraordinært årsmøte etter å være oppført på sakslisten i innkallingen, der det må oppgis hvilke bestemmelser som foreslåes endret og hva endringen vil gå ut på. Lovendringer krever 2/3 flertall av de avgitte stemmer.

Styret vil fremme forslag om at styret utvides fra 4 til 5 personer. Dette endrer § 6 i NOR Rating sine lover.

Sted for årsmøtet vil bli bekreftet. Møtet vil bli holdt i Oslo ved Sentralstasjonen.

Les mer: ÅRSMØTE (2-årlig) NOR Rating 21. november 2018

Treff: 452

NOR Rating 2018

 Utskrift E-post

Det har kommet til noen mindre endringer i NOR Rating.

Endringene er beskrevet her:

icon Nytt_om_NOR_Rating_klasseregler_for_2018_(2) (461.86 kB 2018-02-15 20:05:01)

 

Her er en enkel sikkerhetsforskrift:

icon NOR_Rating_-_Enkel_sikkerhetsforskrift (446.1 kB 2018-02-15 20:03:04)

 

Her er klassereglene:

icon NOR_Rating_Klasseregler_2018__11.2.2018-ren (714.75 kB 2018-02-15 20:00:30)

 

Måleveiledningen finnes her:

icon NOR_Rating_Måleveiledning_2018__v.11.03.2018 (1.91 MB 2018-03-15 17:37:29)

Treff: 3259

Årsmøte 2018

 Utskrift E-post

Årsmøtet i NOR Rating avholdes i Oslo onsdag 21. nopvember. Sted og nøyaktig tidspunkt vil komme.

Treff: 1125

Årsmøte 2016 referat

 Utskrift E-post

På årsmøtet ble det vedtatt å slå sammen NORC og NOR Rating. Sverre Ellingsen ble gjenvalgt som leder i NOR rating, Thomas Nilsson ble valgt inn i styret. Stig Gard Paulsen ble gjenvalgt som styremedlem.

 

Les hele referatet her....

icon referat_norrating_2016 (179.41 kB 2016-12-06 20:52:28)

Treff: 1460