NOR Rating info

Org. Dokumenter

Årsmøte 2018

 Utskrift E-post

Årsmøtet i NOR Rating avholdes i Oslo onsdag 21. nopvember. Sted og nøyaktig tidspunkt vil komme.

Treff: 62

NOR Rating 2018

 Utskrift E-post

Det har kommet til noen mindre endringer i NOR Rating.

Endringene er beskrevet her:

icon Nytt_om_NOR_Rating_klasseregler_for_2018_(2) (461.86 kB 2018-02-15 20:05:01)

 

Her er en enkel sikkerhetsforskrift:

icon NOR_Rating_-_Enkel_sikkerhetsforskrift (446.1 kB 2018-02-15 20:03:04)

 

Her er klassereglene:

icon NOR_Rating_Klasseregler_2018__11.2.2018-ren (714.75 kB 2018-02-15 20:00:30)

 

Måleveiledningen finnes her:

icon NOR_Rating_Måleveiledning_2018__v.11.03.2018 (1.91 MB 2018-03-15 17:37:29)

Treff: 2603

Årsmøtepapirer 2016

 Utskrift E-post

Årsmøtet holdes i Bjørvika konferansesenter, Oslo kl: 18:00..

https://www.bjorvikakonferansesenter.no/kontakt/

Årsmøtepapirene finnes her:

Les mer: Årsmøtepapirer 2016

Treff: 1462

Årsmøte 2016 referat

 Utskrift E-post

På årsmøtet ble det vedtatt å slå sammen NORC og NOR Rating. Sverre Ellingsen ble gjenvalgt som leder i NOR rating, Thomas Nilsson ble valgt inn i styret. Stig Gard Paulsen ble gjenvalgt som styremedlem.

 

Les hele referatet her....

icon referat_norrating_2016 (179.41 kB 2016-12-06 20:52:28)

Treff: 1294

NOR Ratings årsmøte 2016

 Utskrift E-post

Det kalles inn til årsmøte for NOR Rating 23. november 2016 etter følgende saksliste:

 1.    Godkjenning av innkallingen
 2.     Valg av dirigent
 3.     Valg av to til å undertegne protokollen
 4.     Status vedrørende forholdet til NORC og regler for avholdelse av NM for NOR Rating
 5.     Forholdet til ORC, regler for ORC Club og NOR Rating regler
 6.     Årsberetning 2015/2016
 7.     Regnskap for 2015 i revidert stand og status for økonomi 2016
 8.     Innkomne forslag
 9.     Vedta budsjett og handlingsplan for neste 2-års periode
 10.     Valg av styreleder
 11.     Valg av styremedlemmer som er på valg
 12.     Valg av 2 revisorer (kontrollkomite)
 13.     Valg av valgkomite
 14.     Valg av representant til overordnede idrettsmyndigheters møter, eller gi styret fullmakt til å gjøre slik utnevning.


Saker som ønskes behandlet på årsmøtet sendes styret senest tre uker før møtet. Endelig saksliste og dokumentasjon for saker som skal behandles på årsmøtet publiseres på samme måte som årsmøteinnkallingen og vil foreligge senest en uke før årsmøtet. Lovendringer kan bare foretas på ordinært eller ekstraordinært årsmøte etter å være oppført på sakslisten i innkallingen, der det må oppgis hvilke bestemmelser som foreslåes endret og hva endringen vil gå ut på. Lovendringer krever 2/3 flertall av de avgitte stemmer.Sted for årsmøtet vil bli bekreftet i neste uke. Møtet vil bli holdt i Oslo ved Sentralstasjonen.

 

Treff: 1354