NOR Rating info

Org. Dokumenter

NORLYS på Facebook

 Utskrift E-post

Norlys er på Facebook. Siden skal brukes til spørsmål, nyheter og informasjon.

 Norlys på Facebook

Adressen er  http://www.facebook.com/norskklasseklubbforlys

 

Treff: 2422

Styremøte 17. desember: NORLYS velger ORC

 Utskrift E-post

Styret i NORLYS har vedtatt å bruke formelverket i ORC som grunnlag for beregning av LYS tall. Vedtaket er oversendt teknisk utvalg i NSF for godkjenning.

Les styrereferatet her:

Referat_styremote_NORLYS_17des_2012

Treff: 2380

Bjørvika konferansesenter

 Utskrift E-post

Konferansesenteret der det ekstraordinære årsmøtet holdes, ligger på sjøsiden av Oslo sentralstasjon.

Bjørvika Konferansesenter AS

  www.bjorvikakonferansesenter.no

Telefon: 21 62 85 80

Besøksadresse: Oslo Atrium, Dronning Eufemias gate 6, 0191 Oslo

Postadresse: Postboks 20, 0051 Oslo

Holdeplass: Jernbanetorget/Galleri Oslo/Oslo S

Offentlig komm.: Tog, trikk, bane, buss

Parkering: Ja

 

Treff: 3001

Endring av LYS-systemet- forberedende arbeider

 Utskrift E-post

Vedlagt ligger en presentasjon som gjennomgår forarbeidet foran det ekstraordinære årsmøtet i NORLYS den 12. desember. Klikk på bildet for å åpne presentasjonen i PDF-format.

I denne artikkelen er lenke til alle relevante doumenter til årsmøtet.

Norlys presentasjon for ekstraordinært årsmøte desember 2012

 

Her er lenke til ny lovtekst for NORLYS  til behandling på ekstraordinært årsmøte. Word-dokumentet viser alle endringer, mens dokumentet i PDF format viser forslaget til ny lovtekst.

Forslag til nye lover med endringene uthevet  (word-format)

Forslag til nye lover (PDF-format)

 

Styret foreslår en endring av budsjettet for å dekke utgifter i forbindelse med endrin av LYS systemet.

Last ned forslaget her

 

Treff: 2647

Forslag for ekstraordinært årsmøte: Budsjett for håndtering av endringer i LYS systemet for 2012/2013

 Utskrift E-post

Styret foreslår på bakgrunn av oppdrag fra årsmøtet 2012 og endre beregningene av LYS-tall. Dette krever endringer i LYS-databasen, webgrensesnittene og delvis i web-løsningen. Dette krever en ekstra utgift på ca kr 150.000 til kr 200.000 for årene 2012 og 2013. Dette er noe avhengig av hvilken løsning som endelig vil bli anbefalt.

Last ned forslaget her

Treff: 1925