NOR Rating info

Org. Dokumenter

Agenda for ekstraordinært årsmøte 12. desember 2012

 Utskrift E-post

Ekstraordinært årsmøte onsdag 12. desember 2012 klokken 18:00 i Bjørvika konferansesenter.

Agenda:

  1. Åpning
  2. Valg av to representanter til å underskrive protokollen
  3. Informasjon om prosessen med å velge ny basis for LYS-systemet
  4. Vedta/avvise nye Lover for NORLYS
  5. Vedta utvidet budsjett for å gjennomføre endringer i systemet og webgrensesnitt

 

 

Treff: 2074

Ekstraordinært årsmøte i NORLYS onsdag 12. desember 2012

 Utskrift E-post

Styret innkaller til ekstraordinært årsmøte onsdag 12. desember 2012 klokken 18:00 i Bjørvika konferansesenter.

Agenda vil være:

1. Informasjon vedrørende status i arbeidet med å endre LYS-systemet i henhold til oppdrag gitt styret ved årsmøtet 2012

2. Vedta nye Lover for NORLYS

3. Vedta budsjett for overgangen til nytt system
 

Loven foreslåes endret for å kunne benytte et respittsystem som ikke er basert på en manuell fastsettelse av Lystallet. Dette medfører at LYS- komiteens rolle bortfaller. Teknisk kompetanse vil bli erstattet ved at styret vil bli utvidet med ett medlem hvorav minst ett teknisk medlem. I tillegg er det vurdert å få til et tettere samarbeid med NSF sin tekniske komite for også å kunne dra nytte av denne kompetansen. Dette etter initiativ fra NSF.

Styret vil subsidiere reise for LYS-kontakter fra seilforeninger etter søknad.

Les mer: Ekstraordinært årsmøte i NORLYS onsdag 12. desember 2012

Treff: 2346

Betaling av målebrev

 Utskrift E-post

I mail som ble sendt til medlemmene om betaling av LYS målebrev avgift før 1/5 hadde det sneket seg inn en feil som medfører at mange oppfatter det som en lenke (www.norlys.org/betale) - Dette er feil desverre. Du må logge deg inn her og så velge "Betale målebrev" fra menyen til venstre.

 

Vi gjør for ordens skyld oppmerksom på at båten må være godkjent (ferdig målt) før det er mulig å betale målebrev avgift.

 

Dersom du bruker Internet Explorer, så vil betalingstjenesten åpne seg i et nytt vindu(IE6)  eller i en ny fane( IE7, IE8)  - Det kan hende at dette ikke blir vist og at du må velge den selv i enkelte versjoner av Internet Explorer.

Treff: 4631

Innkalling til ekstraordinært årsmøte

 Utskrift E-post

Styret er av årsmøtet 2011 pålagt å innkalle til ekstraordinært årsmøte for å stemme over et forslag til endring av NORLYS lover for å kunne endre representasjonen ved årsmøter. Dette på bakgrunn av en utredning fra styret, se www.norlys.org/styret [1] dokument FS2010/05.

Det kalles derfor inn til ekstraordinært årsmøte tirsdag den 6. september klokken 18:00. Møtet vil bli avholdt i Oslo i nærheten av Oslo S. Styret vil komme med detaljer om møtested og et forslag til nye lover senest 10 dager før møtet finner sted. Lovforslaget vil bli lagt ut på norlys.org så snart styret har behandlet det endelige forslaget.

Forslaget er en videreføring av § 10 i loven og vil medføre en omskriving av denne samt § 5 om avstemningsregler på årsmøter og § 2 om medlemskap.

Hovedgrunnen til endringene er et ønske fra flere årsmøter om en bredere og mer aktiv interesse for arbeidet i foreningen.

Hilsen StyretNORLYS

Treff: 2946