NOR Rating info

Org. Dokumenter

Adresse for årsmøtet

 Utskrift E-post

Bjørvika Konferansesenter

Chr Fredriks plass 6 Oslo Atrium, 0154 Oslo
(mellom Oslo S og den norske Opera)NORLYS

Treff: 2139

Dokumentene for årsmøtet er nå klar

 Utskrift E-post

Dokumentene finnes under fanen "Fra styret" på www.norlys.org.Hermod Opstvedt

Treff: 2109

Innkalling til årsmøte

 Utskrift E-post

Årsmøte i NORLYS avholdes ved Oslo S 31 mars 2011.
Saker som ønskes behandlet på årsmøtet bes sendt sekretariatet innen 12.03.2011.
Endelig agenda sendes ut senest 1 uke før møtet. sammen endelig lokasjon for møtet

Saker som skal behandles er mellom andre:
- Valg på styremedlemmer, og det ønskes innspill til kandidater
- Forslag til endring av representasjon på årsmøtet
- Valg av valgkomite og det ønskes innpill til kandidaterNORLYS

Treff: 2139

Dokumenter til årsmøtet er lagt ut

 Utskrift E-post

Du finner disse under fanen "Fra styret"NORLYS

Treff: 2143

IRC administrasjon for Norge gjennom www.seiling.org

 Utskrift E-post

NORLYS har på vegne av seilforbundet inngått avtale med RORC rating og er national rule autority for Norway. Det vil si at alle norske båter som skal ha IRC brev skal gjøre dette gjennom NORLYS. For å kunne få IRC målebrev, trengs noen tilleggsmål utover LYS-målene. Innmåling av båter til IRC skal alle som har klassemålerstatus på www.seling.org kunne gjennomføre. Først etter at innmåling er gjennomført, er det behov for betaling av IRC avgift.Håvard Ravn Ottesen

Treff: 3122